OUR SUPPORTERS

CORPORATE SUPPORTERS

EVENT SUPPORTERS

Aadar Malik
Kanchan Daniel & the Beards
Runt
Batter & Dough
The Sidd Coutto Experience
Urooj Ashfaq

CROWDFUNDING DONORS

Aachal
Abhinav
Afreen K
Ajinkya D
Akshay
Akshay Bh
Akshay Br
Alekha
Alka T
Ami
Anahita B
Anahita B
Aniket P
Aparna
Aparna W
Archit
Arun
Biplov B
Danish H
Dinesh S
Dipurani
Dr. Natasha W
Ganesh B

Imicreation
Jayavanshi S
Kalpan T
Katha M
Ketaki P
Komal
Krishna T
Laila
Lamya K
Lisa
Mriidu K
Musharraf
Namita V
Neeta
Neha R
Nidhi G
Nikhita
Paras C
Preetham
Priti S
Rahul
Reena K
Rehman C

Rtwik
Rutuja
Rutuja D
Saish
Saish Y
Sameeksha P
Sapna B
Sarita
Shailee
Shalini
Shanaya A
Sheetal P
Shivani
Sia the cat
Simran K
Sneha W
Taarini
Tania
Tulika
Tushar N
Varun
Viraj S
Yashmi A
And many others who donated anonymously!

Aachal
Abhinav
Afreen K
Ajinkya D
Akshay
Akshay Bh
Akshay Br
Alekha
Alka T
Ami
Anahita B
Anahita B
Aniket P
Aparna
Aparna W
Archit
Arun
Biplov B
Danish H
Dinesh S
Dipurani
Dr. Natasha W
Ganesh B

Imicreation
Jayavanshi S
Kalpan T
Katha M
Ketaki P
Komal
Krishna T
Laila
Lamya K
Lisa
Mriidu K
Musharraf
Namita V
Neeta
Neha R
Nidhi G
Nikhita
Paras C
Preetham
Priti S
Rahul
Reena K
Rehman C

Rtwik
Rutuja
Rutuja D
Saish
Saish Y
Sameeksha P
Sapna B
Sarita
Shailee
Shalini
Shanaya A
Sheetal P
Shivani
Sia the cat
Simran K
Sneha W
Taarini
Tania
Tulika
Tushar N
Varun
Viraj S
Yashmi A
And many others who donated anonymously!